11 desember 2006

Fikk pris for artikkel om trebruer

Institution of Civil Engineers (ICE) i Storbritannia har gitt prisen ”Overseas Prize” til Per Kristian Ekeberg og Ketil Søyland fra bruseksjonen i Sandvika for artikkelen ”Flisa bridge, Norway - a record breaking timber bridge”.

Artikkelen sto i ICEs tidsskrift ”Bridge Engineering” i mars 2005 og omhandler prosjektering og bygging av Flisa bru som åpnet i juni 2003.

Brua er totalt over 180 meter lang og er verdens lengste kjørebru i tre med hensyn til spennvidde (lengste spenn er over 70 meter). Norconsult var rådgivende ingeniør for bruarbeidene. Konseptet ble utviklet i samarbeide med Statens vegvesen Region øst, Vegdirektoratet, Moelven Limtre og Plan Arkitekter i Trondheim.

Brukonstruksjonen består av tre separate fagverk; en midtseksjon som krager ut over pilarene og fritt opplagte seksjoner i sidespennene som er koblet til midtseksjonen i ledd. Sidekrefter tas opp av vindfagverk og stive stålrammer ved pilarene og i sidespennene.Brudekket er et tverrspent tredekke bestående av 9” plank spent sammen med høyfaste stålstag og er beskyttet av membran under slitelag av asfalt. Bruas rekkverk har føringsskinner og håndlist av limtre og stolper av stål.

Brua er fundamentert på de gamle fundamentene som var i god forfatning, og forsterket med stålkjernepeler for lastøkningen som den nye brua medfører.

To ingeniører i Norconsult fikk pris for artikkel om trebruer - Norconsult

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism