16 februar 2006

Himmelbru med bismak

Gangbrua over riksveien skulle bli et landemerke, og representere Førdes nye ansikt. Når byggverket nå er kommet opp er det imidlertid ikke fullt samsvar mellom tegninger og hva byggherren faktisk har satt opp.

Arkitekten bak prosjektet, Erik Collett i Kritt Arkitekter AS, mener det som nå er bygd innebærer en «vesentleg endring» i forhold til det godkjende prospektet.

Collett er dermed totalt usamd med sin tidlegare oppdragsgjevar Qvam AS, som i den ferske dispensasjonssøknaden karakteriserer endringane som «mindre vesentlege for det totale fasadeintrykket».

I går sende Collett si faglege utgreiing om saka over til Førde kommune. Her legg arkitekten vekt på at hans gangbru har ei fasadeinndeling som indikerer retning, og som strekk seg frå det eine bygget over til det andre:

«En valgt geometrisk rombeform gir et slikt strukket uttrykk. Dette dynamiske uttrykket understreker gangbroens letthet i forhold til de to store, massive handelshusene.»

Og om varianten som Qvam AS har sett opp: «Kvadratet, derimot, er retningsnøytralt og statisk. (...) vil også virke tyngre.»


Collett opplyser også at Kritt Arkitekter AS, som ansvarleg søkar, korkje fekk melding frå Qvam eller Førde kommune om at dei var ute av prosjektet og at teikningane var endra


Himmelbru blir helvete i Førde - bt.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism