09 mars 2006

Arkitekturfotografi gir Hasselbladpris

David Goldblatt får årets Hasselbladpris. Goldblatt har bodd og fotografert i Sør-Afrika hele sitt liv, og får selvsagt ikke prisen bare for sine arkitekturfotografier.

Prisen på 500.000 svenske kroner deles først ut til høsten, samtidig som det åpnes en større utstilling med Goldblatts arbeider. Bildene avspeiler sider ved hverdagslivet i Sør-Afrika over en årrekke, men også Goldblatt interesse for arkitekturens symbolske betydning, noe som også fremheves av juryen.

Stiftelsens motivering:

David Goldblatts arbeten är en livslång betraktelse av de sociala och politiska förändringarna i det sydafrikanska samhället. Han undersöker relationen mellan den enskilda människan och de strukturer hon lever i. Hans intresse för Sydafrikas våldsamma historia och hans medvetenhet om arkitekturens symboliska betydelse ger en ovanlig framställning som är både personlig och socialpolitisk. Fotografi uppenbarar, med David Goldblatts ord, något av skärpan och tvetydigheten i våra föränderliga och ofta motsägelsefulla verklighets­uppfattningar. Hans skarpsinniga historiska och politiska observationer skapar en känsla för vardagslivet i Sydafrika och bidrar med viktig och saknad information om livet under apartheid.

Årets priskommitté, som lämnat förslag till stiftelsens styrelse, har bestått av

Marta Gili, (ordförande) chef för institutionen för fotografi och bildkonst, Fundació ?la Caixa?, Barcelona, Spanien; Judy Annear, 1:e intendent vid fotoavdelningen, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australien; Miriam Bäckström, fotograf, Stockholm, Sverige; Christine Frisinghelli, chef för Camera Austria, Graz, Österrike och Ulrich Pohlmann, chef för Fotomuseum, Münchner Stadtmuseum, München, Tyskland.


2006 års Hasselbladspristagare - David Goldblatt.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism