07 mars 2006

Designprisen 06

Designprisen 06 er Norges første bransjepris innen industridesign finansiert av SpareBank 1 Midt-Norge. 50 000 kroner deles ut av Institutt for industridesign (AHO), Institutt for produktdesign (NTNU) og Norske Industridesignere (NID), til en designer som med sitt designarbeid forener brukervennlighet og teknologi gjennom et innovativt estetisk uttrykk.

Hvem kan delta:
Produkt- og industridesignere med et produkt som har blitt utformet og industrialisert i løpet av det siste året. Designeren må være bosatt i Norge og oppdragsgiver må være et norsk foretak.

§1 - Formål
Design er i dag en av flere viktige suksesskriterier og en nødvendighet for å lykkes med nye produkter og tjenester i et konkurranseutsatt marked. Design ligger i skjæringspunktet mellom kultur og næring og er derfor en faktor som går ut over det rent kommersielle. DESIGNPRISEN har som formål å øke kunnskapen og forståelsen for god design ved å trekke frem et fremdragende og forbilledlig eksempel. DESIGNPRISEN skal motivere til økt bruk og interesse av design i norsk næringsliv.

§2 - Finansiering
DESIGNPRISEN finansieres av SpareBank 1 Midt-Norge under Rammeavtalen mellom SpareBank 1 Midt-Norge og NTNU. I utgangspunktet har ordningen et omfang på 50 000kr pr år fordelt på 1 tildeling, pluss budsjetterte utgifter i forbindelse med utføring av jury arbeid.

§3 - Organisering
DESIGNPRISEN blir Norges høyeste bransjeutmerkelse til aktive industridesignere. Prisen deles ut av Spare Bank 1 i forbindelse med en årlig nyskapningskonferanse. Den vil bestå av et kunstverk/diplom og en pengepremie pålydende Kr. 50 000,-

DESIGNPRISEN utdeles av en fagjury til utøvende designere som igjennom sitt arbeid dokumenterer fremragende resultater innenfor området industridesign med et markant industrielt tilvirket produkt det inneværende året.

Fagjuryen skal hvert år kåre en prisvinner blant fem nominerte kandidater. Utvelgelsen av kandidater og prisvinner skal gjennomføres etter juryens fastsatte evalueringskriterier.

§4 - Kriterier
Fagjuryen er sammensatt av representanter fra fagområdets undervisnings- og forskningsmiljøer:
Institutt for produktdesign NTNU og Institutt for industridesign AHO, samt representanter fra NID:
Norske industridesignere. DESIGNPRISEN er en bransjepris der designmiljøet og kompetansemiljøet innenfor området design hedrer og trekker frem en kollega for godt kvalitativt arbeid.

Allmenngyldige evalueringskriterier for god design vil bli benyttet i evalueringsarbeidet.
Juryen står for utvelgelse av de nominerte og for vinneren.

§5 - Nominering
DESIGNPRISEN har som mål å trekke frem forbilledlige designarbeider samt designerne som står bak dette. Hensikten er å øke kunnskapen og forståelsen for designfaget og dets betydning både kulturelt og kommersielt.

Juryen skal i samarbeid plukke ut fem nominerte arbeider som alle skal være av forbilledlig karakter. Fra disse fem kandidatene skal det velges ut ett arbeid som tildeles DESIGNPRISEN for inneværende år.

§6 - Prosedyre
De representerte fagmiljøene og industridesign organisasjonen, NID velger selv representant til fagjuryen. Juryen består av fire personer der Institutt for produktdesign NTNU står for sekretariatet og den administrative gjennomføringen av arbeidet.

§7 - Tildeling
Tildeling skjer under den årlige ”Midt-Norsk Nyskapingskonferanse” i mai måned. Midlene tildeles personlig til designeren av valgt produkt. Midlene betraktes normalt som gave/støtte, men mottakerne er selv ansvarlige for å avklare eventuelle skattemessige og/eller arbeidsrettslige konsekvenser med sine respektive arbeidsgivere.

Designprisen 06.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism