03 mars 2006

Forum kino til salgs

Forum kino er et av arkitekt Ole Landmarks hovedverk. Som en av mange funksjonalistiske bygninger går den imidlertid en noe usikker fremtid i møte.

Ved forrige årsskifte nedla Bergen kino driften i Forum og ønsker derfor å komme seg ut av leieforholdet. Ifølge finans- og kulturbyråd Henning Warloe (H), har kommunen ingen klare behov for bygget. Og enda mindre nå som fredningsprosess er satt i gang og det i fremtiden vil bli begrenset hva eierne kan gjøre av endringer.

Forum kino er den største frittliggende kinobygning i Norge som ble bygd i 1930-årene. Dette er med på å gi bygningen kvaliteter som savner sidestykke i Norge. I Oslo ble det bygd en rekke flotte kinoer i denne perioden, men samtlige ble bygd som en del av større forretningsgårder. For å finne kinoer som Forum må vi i stedet se til de store kinopalassene som ble bygd ute i Europa.

Byggearbeidene til det som skulle hete "Kronstad kino" startet i 1936. Arbeidet ble imidlertid stoppet under krigen og kinoen sto først ferdig i 1946. I mellomtiden hadde bygningen blant annet blitt benyttet som høylager for det tyske kavalleriet. Etter krigen fortsatte byggearbeidene for fullt og kinoen var premiereklar den 4. oktober 1946. Den fikk da navnet Forum og hadde 1140 sitteplasser.

Mer om salget i Bergens Tidende.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism