13 april 2006

Smarte fasader kan gjøre bygninger selvforsynt med energi

Bygninger står for hele 40 prosent av det totale energiforbruket og halvparten av elforbruket i Norge. Men det er faktisk mulig at en bygning kan dekke hele sitt energibehov med hjelp av doble fasader med integrerte energisystemer.

Potensialet er stort, men utfordringene mange og byggekostnadene høye. Det viser et femårig forskningsprosjekt. Målet med prosjektet har vært å få fram ny kunnskap og nye verktøy for framtidig utvikling av avanserte bygningsfasader. Slike fasader kan utnytte fornybar energi og ny teknologi slik at behovet for tilført energi reduseres, samtidig som inneklimaet forbedres. Oppdraget gikk ut på å samle inn informasjon om dobbeltfasader og formidle dette til brukerne, det vil si prosjektets industripartnere Glassbransjeforbundet og Hydro Aluminium, samt norske arkitekter.

Som et ledd i prosjektet ble brukerne av to bygninger i Norge med doble fasader intervjuet; Hamar rådhus, som sto ferdig i 2001, og en bygning på NTNU i Trondheim, som fikk ny glassfasade i 2000. I tillegg har prosjektgruppen studert erfaringer fra flere bygg i Tyskland.

Doble fasader vil øke kostnadene i et byggeprosjekt. - Akkurat nå er vi inne i en periode hvor det er stor interesse for glassfasader hos arkitekter og byggherrer. Det er nok det materialet som gir de mest prisgunstige løsningene, mener Aschehoug. Han tviler likevel på om norsk industri blir ledende på dette området: - I Norge lager vi de beste konvensjonelle vinduene i verden, men vi mangler den typen industri som kan ta tak i utviklingen av nye fasadetyper.

Norges forskningsråd.
Informasjon om prosjektet ved NTNU.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism