01 april 2006

Statsstøtte til graffiti

Richart Gjertsen har fått 20 000 kroner av Norsk kulturråd for å fremme kunnskap om norsk graffitikunst, samt få i stand en utstilling av graffitikunst på Hakadal stasjon i løpet av mai/juni.

Målet er å få unge graffitikunstnere til å stille ut arbeidene sine, for å vise folk at graffiti er mer enn bare hærverk.

Mens blant andre Oslo kommune har uttrykt alt annet enn glede over graffiti, gjennom nulltoleransepolitikk, ser ikke Gjertsen at graffiti vil slutte å vokse eller utvikle seg.

- Det er ikke nok steder, men det er veldig bra at vi har det her da. Men det burde ha vært flere steder.

Det sier Gjertsen også, som mener at graffitien ikke vil opphøre bare fordi det er forbudt. Alle som er interessert i å få utstilt graffitiarbeidene sine, kan ta kontakt med Richart Gjertsen på mail.

Prosjektet støttes av både Trafo.no, som er tilknyttet Fakultetet for kunstfag ved Høgskolen i Agder, og Norsk kulturråd.

Får statsstøtte til graffiti - oslopuls.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism