02 juli 2006

Verdens første bærekraftige by?

Kinas enorme befolkning er på vandring fra landsbygda til byene, noe som skaper svært store problemer knyttet til forurensning og forsøpling. For å møte denne utviklingen planlegger kineserne å bygge 400 nye byer innen 2020 for dermed å skaffe plass til 300 millioner mennesker.

Først ut er Dongtan, en ny by som planlegges ved utløpet av Yangtze-elven. Her skal London-kontoret til arkitektfirmaet Arup lage en økologisk by som skal romme en ny havn for Shanghai, samt 500.000 mennesker.Byen planlegges slik at den skal gi god plass til fotgjengere, kollektivtransport skal drives av brenselceller, og de eller allestednærværende motorsyklene blir forbudt. Prinsippet legges opp rundt korte, raske veier for de som sykler eller beveger seg til fots, men de som bruker bil henvises til omveier.

Dongtan blir et totalkonsept, og som en del av dette hat Arup har designed en energisparende bil som kan kjøre kloss i neste for å ta lite plass på veien. Byen skal fungere som et system som blir selvforsynende med energi fra sol, vind eller biomasse. Tanken er også at byen skal omgis av så mye landbruksareal at den ikke trenger store tilførsler av matvarer.

Endelig godkjenning av planene skal gis i løpet av 2006, og da er det fire år til ferdigstillelse av første del.

Se også "Reducing the footprint":

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism