16 august 2006

Norske trebygg

23. august kl. 19.30 er det offisiell åpning av en utstilling om norsk trearkitektur fra stavkirkene til idag. Utstillingen vises i de nordiske ambassadenes felleshus i Berlin.

Utstillingen med tittelen "Norwegischer Holzbau - 1000 Jahre Handwerk und Architektur" (Norske trebygg, 1000 års håndverk og arkitektur) er laget av Stiftelsen Byens Fornyelse i samarbeid med den norske ambassaden i Berlin. Ansvarlige for utformingen er Audun Engh, Arne Sødal og Claus Zapffe.

Utstillingen har en stor seksjon viet Keiser Wilhelms norske dragestilsanlegg "Konsnæs" i Potsdam, tegnet av arkitekt Holm Hansen Munthe og oppført på 1890-tallet for å betjene keiseren yacht. Byens Fornyelse er sammen med tyske partnere engasjert i e prosjekt for å gjenoppbygge hovedbygningen, som ble ødelagt i 1945. Tre bevarte tømmerbygninger planlegges overtatt av en stiftelse med betydelig norsk deltakelse. Hensikten er å opprette et senter for norsk kultur og reiseliv på Kongsnæs. Byens Fornyelse arbeider også for gjenoppbygging aV den nesten identiske bygningen Hasselbakken Restaurant som lå på St. Hanshaugen til den ble ødelagt av brann i 1936.

Til utstillingen har Ottar Romtveit, som underviser i tradisjonelle byggeteknikker ved Høgskolen i Telemark, laget en stor modell i skala 1:10 av den tapte hovedbygningen på Kongsnæs. I utstillingen inngår også en presentasjon av Strømmen Trevarefabrikk, laget av Akershus Fylkesmuseum. Strømmen hadde en stor produksjon av ferdighus i tre stor omkring forrige århundreskifte, med eksport til mange land..

Stavkirkene presenters som Europas eldste bevarte trehus. Utstillingen har også avdelinger viet nye trebygninger fra de siste årene. Her presenteres bygninger i ulike stilarter og for ulike formål, fra Sametinget til tradisjonelle laftehytter i fjellheimen. Mange unge arkitekter eksperimenterer med ny bruk av tre som byggemateriale. Utstillingen legger samtidig vekt på å vise at gamle håndverksteknikker og lokal byggeskikk innen trebygging er levende tradisjoner og en viktig del av norsk samtidsarkitektur. Dagens trearkitektur er preget av pluralisme. Både tradisjonelle og nye stilarter anvendes med godt resultat.

Det fremheves også at tre er et bærekraftig byggemateriale. Nye teknikker som massivtre gir økte muligheter for å bygge i tre også i nye byområder. Dermed kan bærekraftige materialer kombineres med en bærekraftig urban struktur. Røros presenteres som et historisk forbilde på tett bebyggelse i tre, og man kan studere verdens høyetse bolighus i tre, bygget på Svartlamon i Trondheim for et par år siden.

Utstillingens temaer utdypes i en 32 siders trykksak som distribueres gratis. Utstillingen varer til 29. september. Det arbeides med planer for senere visninger i bl.a. New York, Bern, Wien og Trondheim.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism