21 november 2006

Nær vektløse vinduer

Produktet Ariglass står nå foran et kommersielt gjennombrudd - en stor, men ikke navngitt, vindusprodusent er i fred med å sette i gang med serieproduksjon av vinduer med det patenterte materialet.

Airglass er et gjennomsiktig materiale som ser ut som glass, men som består av noen prosenter kiseldioxid og ellers stort sett luft.Produktet oppnår dermed svært høy isolasjonsevne og lav vekt, noe som er svært interessant der hvor krav til miljøregnskap er i ferd med å gjøre orinære glassfasader mindre aktuelle.

En komplisert prosess i tre trinn gir som resultat et herdet materiale som kan brukes som isolersjikt mellom glassene i et vanlig toglassvindu. Det gir en isoleringsevne som er tre ganger høyere enn et vanlig treglassvindu. Dessuten blir Airglass-vinduet betydelig lettere, siden materialet stort sett ikke veier noe i det hele tatt.

Råstoffet til Airglass har det lille selskapet med kun fire ansatte i Staffanstorp i mange år solgt til romfartsindustrien og til legemiddelsindustrien.


Airglass.se

Magasinet treindustrien - Vektløse vinduer

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism