16 mars 2007

Byggeskikkspris til besøkssenteret ved Nidaros Domkirke

Besøkssenteret Nidaros domkirke er tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2006. Statsbygg mottok prisen som byggets byggherre og Eggen Arkitekter som byggets arkitekt.

Besøkssenteret ved Nidarosdomen ble ferdigstilt våren 2006. Det spesielle ved bygget er at det ligger så nært inntil Nidarosdomen. Statsbygg har lagt stor vekt på at nybygget skal vise en ærbødighet i forhold et av Norges største severdigheter, men at det samtidig skal uttrykke samtidens form. Bygget er utført i lette stålkonstruksjoner, med store glassfasader, mens to tette kjerner i pusset mur holder bygningen på plass.

Besøkssenteret ligger på samme sted som NDRs tidligere verksted, altså på Vestfrontplassen rett ved hovedinngangen til domkirken. Forutsetningen for å bygge besøkssenteret her var at en del av verkstedet til NDR skulle gjenreises inne i bygget. Resultatet er blitt et åpent og transparent bygg med glassfasader både mot Vestfrontplassen og mot parken bak bygget.

Juryen begrunner utdelingen av Byggeskikkprisen for 2006 slik:

Oppgaven med å utforme et servicebygg i nærheten av nasjonalhelligdommen Nidarosdomen må være en av de vanskeligste oppgavene man kan få som arkitekt. Nils Henrik Eggens arkitektkontor har løst oppgaven på en forbilledlig måte. Publikumsbygget har stillferdig underordnet seg Nidarosdomen, men samtidig komplettert og forsterket Vestfrontplassen, og skapt et nytt og vakkert byrom. Bygningen i seg selv klarer på en nesten magisk måte å både være moderne og å vise et klart og utvetydig slektskap med selve Nidarosdomen.

En så spesiell bygning tilpasset et uvanlig krevende naboskap fordrer et grunnleggende tillitsforhold mellom bygningsmyndighetene, tiltakshaver og ansvarlig søker/ prosjekterende arkitekt, både mht. formell saksprosedyre, oppfølging av myndighetskrav, arkeologiske og antikvariske føringer og krav samt arkitektonisk utforming. Dialogen med kommunen har vært preget av en meget ryddig prosess helt fra de første møter med arkitekt Nils Henrik Eggen om konsept og søknadsprosedyrer, gjennom drøftinger og avklaringer under utviklingsprosessen og fram til et profesjonelt utarbeidet søknadsmateriale.

I forkant av byggearbeidene gikk diskusjonen høylydt i byen hvorvidt et publikumsbygg skulle plasseres på tomten eller ikke. Denne debatten er helt forstummet, noe kommunen tar som et tegn på at bygningen er blitt svært godt mottatt av Trondheims befolkning.

I statuttene til byggeskikkprisen står det at universell utforming og miljøvennlige løsninger skal vektlegges. I den grad juryen skal sette fingeren på noe negativt i pr osjektet, må det være at forholdet til utforming for bevegelses- og særlig orienteringshemmde kunne vært viet fokus i bygningen utover å tilfredsstille krav i loven. En mer artikulert inngang og bruken av ledelinjer ville for eksempel gjort det lettere for mennesker med synshemming å orientere seg. Etter en helhetlig vurdering har likevel juryen kommet fram til at historiens første byggeskikkpris for Trondheim kommune har fått en verdig vinner.

Trondheim Kommune vil med byggeskikkprisen 2006 på vegne av Trondheim bys befolkning takke byggherre Statsbygg og aktørene spesielt representert ved Nils Henrik Eggen for å ha gitt byen et vakkert bygg, et bygg som gjennom utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser, i sannhet danner et forbilledlig eksempel og bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism