27 juni 2007

Lokale verdier i fare

Gunnar Staalesen skriver i sitt innlegg i høyhusdebatten i Bergen:

I København har det nettopp vært avholdt en større konferanse om byplanlegging, med deltagelse av ledende internasjonale kapasiteter som Bruce Mau fra Canada og catalaneren Joan Busquet, som ifølge Weekendavisen, 15.06.07, "forvandlet Barcelona fra en trett havneby til europeisk hot-spot."

Spesielt interessant er Bruce Maus budskap til København, som lett kan overføres til Bergen: Gjør lokale verdier tydeligere. "Bare kirken og regjeringen må reise seg over resten," sier han til konferansen og peker på den lave københavnske profilen, hvor bare kirketårn og Christiansborgs spir rager opp.


En av verdens vakreste byer, Paris, har gjennom et strengt regelverk beholdt sin kontrollerte hushøyde gjennom hele det gamle sentrum, slik at den i motsetning til mange andre verdensbyer har beholdt en unik åpenhet, badet i dagslys. Unntaket er kontortårnet på Montparnasse, typisk nok reist på 1970-tallet, på samme tid som vårt eget rådhus, i grell kontrast til byens klassiske katedraler og praktbygg.

På samme måte har Bergen sin profil, kjøpstaden mellom de syv fjell, <>, som vi liker å kalle oss. Det er en lav profil, konturene av middelalderbyen og 1700-tallets by, som for all del skal kontrasteres med moderne arkitektur, men ikke nødvendigvis i høyden. Det blir i så fall et grovt brudd med de lokale verdier.


Lokale verdier i fare - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism