03 juli 2007

Om byboligenes uterom

Norsk Forms rapport "På taket, i gården, i parken" presenterer anbefalinger til et nytt repertoar av kvalitetskriterier for byboligers uterom. I storbysentrene står nå uteområdene under et fortettingspress. Gårdsrommene har en tendens til å bli dypere, smalere, mer skyggefulle - en utvikling som truer med å forverre forholdene for beboerne og i første rekke barna.

Planleggere og utbyggere har som oppgave å utvikle løsninger som holder mål over flere generasjoner. Vi bygger også for våre barnebarn og barnebarns barn. Rapportens perspektiv er langsiktig ved at anbefalingene vektlegger strukturerende trekk ved bebyggelsen.

Gjeldende normer, forskrifter og vedtekter ble stort sett utformet for mindre tette forhold enn dagens storbysentra. Det er på tide med en revisjon. Til grunn for rapporten ligger en beskrivelse av hvordan folk flest bor i byen, en undersøkelse av et utvalg nye boliganlegg i Oslo indre by samt tilgjengelig forskningsmateriale.

Trange og dårlige uterom kan eksponere barn for helseproblemer som fedme og dårlig utviklet motorikk. Det er på sin plass å stille følgende spørsmål:
  • Hvor langt ned er det forsvarlig å presse arealet for å tilfredsstille bunnlinjen i utbyggernes budsjetter?
  • Kan redusert areal kompenseres eller suppleres på takterrasser eller i parker, skolegårder og andre offentlig tilgjengelige uterom?
  • Er trafikken fremdeles en barriere for barna?
  • Hvordan er forholdene for bevegelseshemmede?
Den offentlige og mediale oppmerksomheten er i dag rettet mot de raske og kortsiktige endringene, mens byutvikling først og fremst handler om langsomme og langsiktige forvandlinger.

Last ned rapporten i pdf-format (4 Mb).
Last ned vedleggene i word-format (2,7 Mb).

Les også om byvandringene 7. og 9. september hvor blant annet Isdahl inviterer dere på en vandring gjennom Oslos boligjungel.

Norsk Form - På taket, i gården, i parken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism