18 september 2007

Kampanje for universell utforming

Vi omgis av løsninger som gjør hverdagen vanskelig. Trapper, tunge dører og høye terskler - mangelfulle løsninger som vi godtar fordi vi ikke vet om noe annet. Universell utforming handler om å fjerne disse løsningene, og å erstatte dem med gode - både praktiske og estetiske.

Husbanken og Statens Bygningstekniske etat ønsker å vekke det norske folk! Gjennom informasjonsprogrammet for universell utforming i byggsektoren, som er et felles prosjekt for de to etatene, settes dagsorden med en massiv høst-kampanje rettet mot befolkningen. Kampanjen skal skape kunnskap om, identi-
fisering med og etterspørsel etter Universell utforming i bolig, bygninger og uteområder.

dinfeil - Vinn! 40.000 i potten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism