09 september 2007

Vindmøller til havs

Norge henger etter andre kystnasjoner når det gjelder vindkraft. Men kombinasjonen offshore kunnskap og elektrifisering av oljeinstallasjonene i Nordsjøen har åpnet et nytt vindu. Alt ligger dermed til rette for at offshore vindkraft får et stort løft i Norge.

Vyene er spenstige: Legg store offshore vindparker ute i Nordsjøen, koble dem sammen og koble dem til høyspentnettet på land og du løser to problemer samtidig: Elektrifisering av samtlige plattformer i Nordsjøen og et realt tilskudd fra fornybar energi til kraftnettet på fastlandet. Med seks vindparker på 1000 MW hver kan Norge få 25 TWh ekstra energi hvert år i løpet av en tyveårsperiode

Norske forskningsmiljøer og industrien utvikler to konsepter for flytende vindturbiner.

En modell av Hydros Hywind-konsept som ble testet i Havlaboratoriet hos Marintek i fjor med godt resultat. Hydro har alliert seg med Siemens som turbinleverandør.

Utviklingsselskapet Sway utvikler en ny type turbin der bladene står bak generatoren (se illustrasjon). Dermed fjernes risikoen for at turbinbladene skal slå inn i tårnet når det legger seg over i vind og bølger.

Seks store vindparker på 1000 MW hver vil øke norsk kraftproduksjon med 25 TWh. Ved å spre vindparkene langs kysten og koble dem sammen i et undersjøisk kabelnett vil brukerne bli mindre avhengig av vindforholdene i en enkel park. Nettet kan legges langs hele kysten av Sør-Norge fra Midt-Norge til Rogaland og kan både brukes til å avlaste landsnettet og eksportere til utlandet.

Klart for vindløft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism