13 oktober 2007

Kraftlinje med design

- Vi har ikkje berre fått folk til å akseptera kraftlina, dei likar henne og seier dei heller vil ha kraftlina enn eit tomrom, seier Bjørn Ekelund, planleggingsarkitekt hos det svenske arkitekt- og konsulentfirmaet SWECO, til Bergens Tidende.

SWECO sitt forslag til kraftlinje er ikke realisert, foreløpig finnes abre en modell og fotomontasjer. En kan trolig også innvende at konstruksjonen eger seg dårlig i et klima hvor det kan være fare for isdannelse. Designet synes imidlertid å vekke begeistring, også hod de som i utgangspunktet er negative til nye kraftlinjer.

- Det vanlege er at folk opplever at kraftliner tar plass, at dei er stygge og farlege. I Luleå opplever vi at folk likar forslaget til ny kraftline. /../ Vi har sett på kva mogelegheit arkitektar har til å påverka opplevinga av installasjonar som dette, og vi ser at utforminga er heilt avgjerande for korleis folk opplever situasjonen, sier Bjørn Ekelund.

-Det vil bli bruk for fleire kraftliner i åra som kjem. Difor er det viktig å diskutera både omfanget og utsjånaden på desse. Vi trur vi har starta ein debatt i rett tid, og ser at fleire svenske kraftselskap er i ferd med å tenkja nye tankar på dette området. Snart vil vi også sjå resultat av dette. I framtida kan vi få kraftliner som er utforma slik at konfliktnivået i utbyggingssaker vert redusert

Kraftline som begeistrar - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism