14 oktober 2007

Pilestredet park - ikke universelt utformet

Pilestredet Park ble nylig tildelt Statens byggeskikkpris. Kari Glomsaas og Tore Lange skriver i Arkitektnytt at dette er i stid med de kriteriene som er lagt til grunn for prisen. Ett av kriteriene for tildelingen var nemlig universell utforming, og det prisbelønte prosjektet har rekke mangler både ute og inne, som gjør at de spør seg om kriteriet er oppfylt.

Noen har nok følt at skoen trykket litt på dette punktet, for prispengene går til forbedringer av nettopp universell utforming. Dermed blir 300.000 kroner øremerker til tiltak for universell utforming ved Pilestredet Park.

I leilighetene mangler noen avgjørende forutsetninger: Dør til bad/WC har en terskel på 12 cm, på tross av at døra er 9M. Første gang vi så planløsningen vakte denne dørbredden en forventning om terskelfrihet. Forklaringen på terskelen skal være prefabrikkerte bad kombinert med hullblokkdekker. Det skal visstnok ikke være mulig å lage store utsparinger i slike dekker ifølge noen, mens andre sier at det kan gjøres. Den andre hovedmangelen er terskelen ut til balkongen.
/../
Pilestredet Park har fått flere priser for sin miljøprofil, med kildesortering og gjenbruk av bygningsmaterialer etter riving av en del av bebyggelsen. Og vi som flytter inn blir kontraktforpliktet til å kildesortere vårt avfall. Våtorganisk avfall blir til kompostjord som brukes i området, og beboerne kan forsyne seg av den til bruk i balkongkasser eller på hytta.
/../
Artikkelen i Arkitektnytt 06/07 sier (sitat av juryens innstilling): "Juryen finner det påfallende at det var det offentlige eller ideelle organisasjoner som var bestiller eller programansvarlig for de mest forbilledlige prosjektene."

Men juryen kan vel ikke mene at Pilestredet Park er forbilledlig når det gjelder universell utforming?


Arkitektnytt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism