01 november 2007

Arkitekturkrig i Oslo

Tradisjonelt har arkitektstanden vært en konfliktsky profesjon, et kunstnerisk-teknisk "laug" med armlengdes avstand til politikkens og næringslivets drivkrefter.

Denne strid ble skildret av arkitekt Karl Otto Ellefsen i Aftenposten 1. oktober, rektor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, i den krasse artikkelen "10 feil om Fjordbyen". Der hevdet han at fjordbyplanen blir middelmådig fordi politikerne har handlet "på en uansvarlig måte", det ble ikke "fra starten opprettet et felles eiendoms- og utbyggingsselskap i Bjørvika", man har undervurdert "behovet for sterk, tydelig og kompetent faglig ledelse i byforming" og det lar seg ikke lenger gjøre å "tøyle private interesser".
/../
Dessuten føres det en bitter kamp om tolkningen av småhusplanen, reglene for fortettingen av Oslos villastrøk, der beboere og deres lobbyister beskylder arkitektene for å selge sin sjel til profittgrådige spekulanter som presser størst mulig bygg inn i eplehagene.
/../
I kulturløftet til de rødgrønne, presentert på en konferanse i Oslo 19. oktober, blir arkitekturfeltet avspist med "utsmykking av offentlige rom" og "satsing på lokale kulturbygg".

Kulturminister Trond Giske har åpenbart ikke forstått alvoret i det krigsspill som finner sted i byggebransjen, en rå markedsstyrt interessekamp som går på bekostning av kvaliteten i de fysiske omgivelser.


Omfattende arkitekturkrig i Oslo

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism