07 november 2007

Strid om CO2 og materialbruk

To motstridende rapporter kommer til stikk motsatt konklusjon når det gjelder hva som er det mest miljøvennlige bygningsmaterialet, tre eller betong.

- Dette illustrerer oppdragsforskningens påfallende utfordring i forhold til troverdighet i pågående debatt, opinionen blir presentert for "forskningsresultater" der premissene for resultatene har en lite fremtredende plass i forhold til det tabloidiserte forskningsresultatet - det presumptive faktum, mener daglig leder av Betongelementforeningen John-Erik Reiersen.

Han sier videre at man ikke kan forvente at opinionen har satt seg inn i alle fasetter av debatten om hvilke byggematerialer som er best i et miljøperspektiv.

- En opinion som får inntrykk av at en forskningsrapport og dets resultater representerer noe som er generert på et objektivt og oppdragsmessig fritt grunnlag. Årsaken til dette ligger muligens i en, tradisjonelt, naiv tiltro til at både oppdragsgivere for oppdragsforskningen og involverte forskningsmiljø presenterer et objektivt "faktum" når resultatene av forskningsarbeidene publiseres, sier han.

Motstridende rapporter om CO2 og hus : Bygg.no - Byggeindustrien

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism