22 januar 2008

Torp vinner av nytt Åsane senter

Niels Torp Arkitekter AS gikk av med seieren om utforming av Åsane senter i Bergen. En viktig del av vurderingen til juryen har vært å legge til rette for et sentralt, åpent og tydelig sentrum i bydelen. I Niels Torps forslag går det én gate mellom de nåværende senterbyggene som før var Arken og Åsane Senter.

- Torp har levert det beste forslaget som kan skape et byrom og en egen bygate i Åsane. De har fattet hva Åsane er og hva som er viktig i Åsane og får spesielt skryt for måten de binder idrettsanlegget opp mot det nye sentrum, sa plansjef Mette Svanes i Bergen kommune.

- Det jeg liker spesielt godt med forslaget er at alle får like mye plass, det er alle som eier det. Kultur, kirke, næring ligger alle på sentrumstorget. Et nytt hotell og god plass til servering og restauranter er også viktige deler av sentrum, sier jurymedlem Henrik Larsen.

En tydelig sentrumsplass og den planlagte gaten mellom kirken og U. Pihl videregående skolen, som binder idrettsanleggene i Myrdal sammen med sentrumstorget, ble til slutt avgjørende for at Oslo-arkitekten vant konkurransen.

Arkitekt Christian Sundby, som har vært med i teamet til Niels Thorp Arktitekter AS, forteller om hvilke planer arkitektene ser for seg:
  • Sentrumsområdet skal ha to tydelige innganger - nærmest byporter - en fra sør og en fra nord.
  • All parkering og varelevering er lagt under bakken, i to etasjer med opp mot 2500 parkeringsplasser.
  • Et nytt hotell er planlagt plassert mellom dagens to senterbygninger, tidligere Åsane senter og Arken. Dette hotellet skal utgjøre sørsiden av sentrumstorget.
  • Et nytt kulturhus er plassert på nordsiden av sentrumstorget.
  • Trasé for gjennomkjøring for buss og bil er planlagt mellom tidligere Arken og motorveien. Her ser arkitekten også for seg at Bybanen skal kunne gå.
  • Det er også mulighet for en ny buss/Bybane-holdeplass med terminal langs den traséen.
Vinnerforslaget ønsket å fjerne bilene og etablere nye torg og møteplasser. Det ligger også inne utbygging av 20.000 kvadratmeter kjøpesenter. Dagens Åsane Storsenter utgjør til sammen ca. 50.0000 kvadrat. I tillegg kommer nye boliger, et nytt kulturhus, nye næringslokaler og mulighet for hotell.

Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism