15 februar 2008

"Boardwalking" i sveitsiske Sion

Eli Grønn (1980) og Ivar Lyngner (1980) er forfattere av vinnerforslaget "Boardwalking". Eli Brynhildsvoll (1977) har vært medhjelper. Alle tre er sivilarkitekter, utdannet ved NTNU i Trondheim, og leverte diplomoppgaver våren 2007. Prosjektet "Boardwalking" ble utarbeidet i løpet av noen hektiske uker i juni (2007), og sendt Europan-Sveits. De tre arbeider for tiden på forskjellige kontor i Oslo

Prosjektet er en ny byplan for et område i den sveitsiske byen Sion, hovedstad og økonomisk sentrum i Valais-distriktet. Byen ligger langs en viktig jernbaneforbindelse mellom Sveits og Italia, og er et viktig knutepunkt for buss. Stasjonen og en tomt som ligger langs skinnegangen var definert som konkurranseområde for Europan 9.Forbindelsen mellom stasjonsområdet og sentrum er svak, og konkurransetomta mangler program. Denne mangelen forsterker inntrykket av området som en barriere mellom nord- og sørsiden av byen. Stasjonsbygningen og en stasjonsplass som flyter sammen med bussterminalen gir et uoversiktlig og lite fordelaktig førsteinntrykk av byen.

Det norske vinnerprosjektet reorganiserer trafikksystemet i området og erstatter stasjonen og plassen med en 250 m lang stasjonspromenade, en "boardwalk" som blir Sions nye ansikt. Fra promenaden ledes reisende, pendlere, fastboende og turister direkte inn i byen eller til bussterminalen i enden av perrongen. Programmet knyttet til stasjonen spres utover langs "boardwalken", blandes med, og suppleres av den nye bydelen.

Hovedtemaet for Europan 9 er ”Sustainable cities and public space. "Boardwalking" legger til rette for syklende og fotgjengere, bedrer deres tilgjengeligheten til resten av byen. Områdets sentrale plassering, høy etterspørsel etter boliger og nærheten til tog og buss gjør en høy utnyttelse i området naturlig. Høy utnyttelse og mange reisende gir muligheten for en levende bydel, et mangfold av tilbud, og et økonomisk bærekraftig prosjekt.

Forfatterne er invitert til prisutdeling i Geneve 8. februar. I Sveits vil de også møte representanter for Europan og byen Sion, for å diskutere hvordan planene skal realiseres.

Norske vinnere i Europa - Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism