29 august 2008

Hva er best for miljøet?

De aller fleste ønsker å være miljøvennlige, men ingen er enige om hva som faktisk er best for miljøet. Dagens næringslivs magasin D2 har snakket med folk som har greie på saken.

Noen av svarene er ikke så opplagte som man skulle tro. I det forbrukere verden over hadde innsett at biodiesel kan være en løsning viser det seg at dette tar livsgrunnlaget fra millioner av fattige. Kjøretøyer med eldrift kan vise seg å være tingen, selv om strømmen kommer fra kullkraftverk. Det er heller ikke sikkert at kortreist mat er bra for miljøet, grønsaker fra Spania kan vise seg å være mer miljøvennlige.

Resirkulering
Å produsere en engangsflaske i plast krever dobbelt så mye energi som gjenbruk av en panteflaske. Forholdet er enda verre for aluminiumsbokser og glassflasker. Selv om gjenvinning fører til utslipp fra innsamling, transport og vask er belastningen på klimaet langt høyere når alt materiale hentes inn som råvarer.

- Forbrukeren bør kildesortere så mye som mulig. Vi har forsket på emballasje i kartong, glass og plast. Alle har et klart lavere klimautslipp når de kan brukes på nytt inn i nye produkter, sier direktør ved Østfoldforskning, Ole Jørgen Hanssen.

- Selv om man må transportere brukt plast over lange avstander, er det mer klimavennlig enn at man tar i bruk jomfruelig materiale, sier Hanssen.

Les mer i D2.no: Hva er best for miljøet - resirkulering eller søppeldynga?

Personbiler
Knut Wågås i Norstart forteller om elbilteknologiens fortreffelighet:

<-cite>- Det blir helt feil når bilprodusentene annonserer med utslipp per mil. Vi er veldig opptatt av å få frem «Well to wheel»-tankegangen. Utslippet fra eksosrøret er tross alt bare en bit av totalen. Oljen skal pumpes opp av havet, raffineres og transporteres til bensinstasjonen også. Dessuten skal selve bilen produseres, repareres og til slutt skrotes.

I en forbrenningsmotor konverteres 20–25 prosent av energien til bevegelse. Dersom den samme energien brukes i en elmotor, er virkningsgraden på godt over 80 prosent.

- Selv uten bruk av fornybar energi, ville det derfor være mye mer klimavennlig å kjøre elbil. Ved å forbrenne kull eller gass i elektrisitetskraftverk istedenfor i bilmotoren, får vi utnyttet en mye høyere andel av energien. Det er forholdet mellom utslipp og energieffektivitet som teller for miljøet, og i en elbil kjører man fire ganger lengre enn en bensinbil med samme energiforbruk.

Les mer i D2.no: Hva er best for miljøet - bensin-, hybrid- eller elbil?

Persontransport over lange distanser
Høyhastighetstog kommer veldig mye bedre ut enn fly, ifølge professor Karl Georg Høyer ved Høgskolen i Oslo. Bare hurtiggående båter er verre enn fly.

- Danskebåtene er store og tunge, med mange dekk og høy hastighet. De er rett og slett en energi- og miljø­messig tragedie, sier Høyer.

Lyntog er kostbart, men Høyer mener at tog har tilnærmet null klimautslipp i Norge siden Jernbaneverket kjøper elektrisitet som er garantert fornybar.

- Tar du fly fra Oslo til Trondheim bruker du ti ganger så mye energi som du ville gjort hadde du tatt lyntog på samme strekningen, sier Høyer.

Les mer i D2.no: Hva er verst for miljøet - høyhastighetstog, båt eller fly?

Kjøttdilemma: Hva er best for klimaet - lam eller storfe?

Oppvarming
- Det villeste påfunnet er å lage biodrivstoff av trær. Hvorfor ikke bruke trevirket til oppvarming i stedet? Det vil være langt mer effektivt å bruke energien i vedkubbene til å varme husene våre, for så å bruke strømmen vi sparer på oppvarmingen til å drive elbiler. På denne måten ville vi kunne kjøre ti ganger så langt i bilen for samme mengde trær - og likevel ha akkurat like varme hus, forteller professor Petter Heyerdahl ved Universitet for miljø- og biovitenskap.

Økofilosofiens far, Arne Ness, mener vedsanking og fyring handler om miljøhensyn i vid forstand:

- Når man skrur på den elektriske varmeovnen, krever det mange naturinngrep. Å hente ved innebærer at vi passer på naturen og ikke ødelegger den.

Les mer i D2.no: Hva er best for klimaet - ved eller panelovn?

Økologisk eller kortreist mat
Flere undersøkelser viser at lokalprodusert mat er oppskrytt - fra et klimaperspektiv:

- Skipstransport med store lastefartøyer over store distanser er ganske effektivt, og gir faktisk ikke så stort klimautslipp på hver enkelt vare, sier Jon Magnar Haugen i Teknologirådet, som har laget en rapport om matens klimautslipp.

En nyere dansk undersøkelse viser at økologisk landbruk kommer ut omtrent likt med konvensjonelt landbruk. Det blir brukt mindre sprøytemidler og kraftfor, som er energikrevende produkter, men økologisk jordbruk trenger rundt 40 prosent mer areal for å produsere den samme mengde produkter.

- Det er ihvertfall bra for klimaet å spise mer grønnsaker i stedet for kjøtt, sier Petter Olsen.

Ingen tvil om det, amerikanske forskere har regnet seg fram til at hvis du er vegetarianer én dag i uken, så nuller det ut klimautslippene fra all transport som maten din forårsaker.

Les mer i D2.no: Hva er best for miljøet - økologisk eller kortreist mat?

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism