26 september 2008

Tog 10 ganger bedre for klimaet enn fly


Foto: Wikipedia
Høyhastighetsbaner ser ut til å kunne være lønnsomt, og nå viser en rapport fra Naturvernforbundet viser at toget kan være opp til 10 ganger bedre for klimaet enn fly. Rapporten er den første helhetlige studien av energi- og klimakonsekvensene fra transport i et livsløpsperspektiv på 15 år, og blir dermed et viktig innspill i debatten om satsing på høyhastighetsbane.

- Flyet er om lag ti ganger mer skadelig for klimaet enn toget når vi analyserer en tur fra Oslo til Kristiansand. For reiser på strekningen Oslo–Trondheim blir flyet omlag seks ganger verre for klimaet enn høyhastighetstog, konstaterer Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Rett nok er vi få menensker i Norge, men vi reiser mye. Både Bergen - Oslo og Trondheim - Oslo plasserer seg dermed godt inne på topp 10 over de mest trafikerte rutene i Europa.

(Kilde: OAG.com)


Et tydelig funn i studien er at jernbanen har sitt største klimafortrinn der den kan bidra til å redusere flytrafikken. Regnestykket i rapporten regner på alt fra bygging og vedlikehold av banenett til konsekvensene som oppstår fra produksjon av energi og framdrift av transportmidlene.

- Skal jernbaneinvesteringene få størst mulig klimaeffekt, vil det være riktig å satse på utbygging av jernbanen langs en og en strekning, der den kan konkurrere med fly. – Det er bedre at toget er fullt ut konkurransedyktig på én strekning, enn at togtilbudet forbedres noe på flere strekninger, forklarer Haltbrekken.

Ved bygging av nye baner bør det også velges løsninger som gir økt kapasitet for godstrafikk slik at togets konkurransekraft styrkes i forhold til tungtransport på vei.

- Klimaeffekten blir liten hvis jernbanen bygges ut parallelt med motorveiene, uten at det innføres ulike former for begrensninger på biltrafikken eller føres en bevisst arealpolitikk som styrker jernbanens trafikkgrunnlag. For å få størst miljøeffekt bør jernbanesatsing prioriteres der det kan bidra til å stoppe veibygging og utvidelser av flyplasser sier Haltbrekken

Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer (pdf, 2,7 MB)

Lenker:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism