19 januar 2009

Biodrivstoff er verstingen

Stanford-professor Mark Jacobson har vurdert hver enkel energikilde opp mot hvor store klimagassutslipp det vil føre til, forutsatt at slik energi skal brukes i hele USAs kjøretøypark.

Resultatene viser at etanolbasert biodrivstoff vil forårsake mer skade på menneskelig helse, dyreliv og vannforsyning og i tillegg kreve mer land enn dagens fossile brensler, sier Jacobson til universitetets nettside.

Ifølge Jacobsons studie er de mest miljøvennlige energikildene disse:
  1. Vind
  2. Konsentrert solkraft (Bruk av speil for å varme en væske)
  3. Geotermisk energi
  4. Tidevannskraft
  5. Solceller
  6. Bølgekraft
  7. Vannkraft


Jacobson fraråder derimot å bruke:

8. Atomkraft

9. Kullkraft med karbonfangst og -lagring

10. Biodrivstoff fra mais

11. Biodrivstoff fra celluloseÅ produsere energi til alle amerikanske biler (gitt at alle hadde muligheter for batteridrift) vil kreve mellom 73 000 og 144 000 5 MW-turbiner, som tilsvarer rundt 0,5 prosent av amerikansk areal. Til sammenlikning er tallet, ifølge Jacobson 30 ganger høyere for begge biodrivstofftypene.

Jacobson sier at mange har kritisert vindkraften for ikke å være stabil nok, men at studier har vist at riktig koordinering mellom vindparkene kan gi god og stabil energitilførsel.

Studien publisert i tidsskriftet Energy and Environmental Science

tu.no - Biodrivstoff er verst - Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism