25 januar 2009

Grønn Boks ENERGY CAMP

Klimautfordringene vil tvinge frem nye måter å lage og bruke energi på, og Norge har tatt mål av seg til å lede an. Men arbeidet går ikke fort nok. I et forsøk på å bøte på dette arrangeres Grønn Boks Energy Camp 27.–29. januar 2009.

50-60 eksperter låses inne i 48 timer til en intensiv idédugnad for å utvikle de prosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen 2020. Det skal utvikles åtte prosjekter som kan gi størst og raskest effekt på klimaet innen 2020.

Bak Grønn Boks ENERGY CAMP står Energibedriftenes Landsforening (EBL), Enova, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og Bellona. I tillegg deltar NVE i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

ENERGY CAMP har blitt arrangert fem år på rad i Danmark og har gitt konkrete resultater. Mange prosjekter har blitt gjennomført på bakgrunn av løsninger som er utviklet på campen, blant annet Bolig+, et hus som lager mer energi enn det bruker.

- På en 48 timers camp klarer man erfaringsmessig å utvikle like mange nye ideer som man ellers ville brukt halvannet år på. Det har erfaringen fra ENERGY CAMP i Danmark vist, sier Steinar Bysveen i EBL.

- Vi mener forslagene fra campen kan også være et nyttig bidrag til Energimeldingen Regjeringen skal legge frem rundt påsketider neste år, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Det er første gang Energy Camp arrangeres i Norge, men i Danmark - hvor konseptet er utviklet - har man hatt slike camper i flere år, og med suksess. Gjennomslaget politisk har vært betydelig, og flere konkrete prosjekter er blitt til som følge av campene.

Deltakerne blir satt sammen av håndplukkede toppfolk fra energibedrifter, leverandørindustri, prosessindustri, petroleumsindustri, transportsektor, forskningsmiljøer, myndigheter, fagbevegelse og miljøorganisasjoner.

Deltakerne blir fulgt opp av et stort apparat som skal gjøre det mulig for dem å fordype seg i de to døgnene arrangementet varer. Serviceapparatet består blant annet av researchere fra Enova og NVE som sitter klare til å hente inn informasjon og data etter behov. Apparatet består også av datakyndige, tekstforfattere, illustratører med mer.

Temaene
Temaene vil dekke syv områder: Energieffektivisering, varmeproduksjon, veitransport, olje-/gass-sektoren, vindkraft, vannkraft og strømnett. På hvert av disse områdene vil det bli formulert problemstillinger som er sentrale for utviklingen av klimavennlige energiløsninger.

Eksempler på problemstillinger vil være:

  • Hvordan gjøre Norge til et foregangsland for miljøvennlig veitransport (hybrider)?
  • Hvordan fase ut olje til oppvarming og erstatte den med fornybare energikilder?
  • Hvordan redusere energiforbruket i industri og bygg?
  • Hvordan øke innslaget av fornybar energi i driften av olje- og gassproduksjon?
  • Hvordan sikre tilstrekkelig med ny, fornybar energi til å erstatte fossile kilder? Hvilke nasjonale roller skal vind- og vannkraft spille?
  • Hvordan utvikle strømnettet for å muliggjøre en overgang fra fossil til fornybar energibruk?
Hver av oppgavene skal besvares med et konkret prosjektforslag eller tiltak, og en beskrivelse av hvilke energipolitiske vedtak som kan bidra til å iverksette tiltaket.

Iverksettelse
Ansvaret for å iverksette de foreslåtte prosjektene blir fordelt på deltakende organisasjoner og andre som er naturlig å trekke inn. Seks måneder etter møtes alle deltakerne på ny for å evaluere fremgangen innen de ulike prosjektene. Implementeringen er en integrert del av campen.

EBL - Energibedriftenes landsforening
gronnboks.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism