13 februar 2009

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design blir på Vestbanen

Regjeringen avgjorde i går, torsdag 12. februar, at et nytt Nasjonalmuseum bør plasseres på Vestbanen. Så raskt som mulig skal det utlyses en arkitektkonkurranse.

- Dette er starten på en prosess som skal lede til et av Norgeshistoriens største kulturbygg, denne gangen til beste for de visuelle kunstuttrykkene i Norge, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Bygget vil være på over 50.000 kvadratmeter. Museet får doblet utstillingsarealet og museet får lokaler som gir en helt annen fleksibilitet enn de lokalene som disponeres i dag. Det skal legges til rette for moderne fasiliteter for publikum, og for første gang får museet magasiner og verksteder som setter museet i stand til å vare på samlingene sine på en god nok måte.

Det er gjennomført en utredning som sammenlikner en løsning på Vestbanen med de løsningene som tidligere er utredet for Tullinløkka-området. Ekstern kvalitetssikrer støtter utredningens entydige konklusjon: både kvalitativt og økonomisk er en løsning på Vestbanen bedre enn en tilsvarende løsning i Tullinløkka-området.

- Et nybygg for et samlet Nasjonalmuseum på Vestbanen vil være om lag én milliard kroner billigere enn å bygge på Tullinløkka. Driftssituasjonen for Nasjonalmuseet vil bli bedre. Alle sikrings- og bevaringsforhold blir enklere, sier Giske. Foreløpig estimat indikerer en totalkostnad på Vestbanen, tomtekostnader inkludert, på ca. 3,5 mrd. kroner.

Oslo kommune og Statsbygg inngikk våren 2008 en avtale om å tilbakeføre kommunens del av Vestbanen til staten. Hensikten er å legge til rette for at Nasjonalmuseet skal få tilstrekkelig areal til å etablere et nybygg der det er plass til museets totale virksomhet.

Lenke til kvalitetsrapporten fra Terramar AS og Asplan Viak AS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism