19 februar 2009

Send inn forslag til Statens Byggeskikkpris 2009

Kjenner du et bygg som fortjener Statens byggeskikkpris? Her finner du mer informasjon med skjema og statutter. Send inn ditt forslag innen 1.mars

Statutter for statens byggeskikkpris for perioden 2009-2012
Statuttene forteller deg hvilke kriterier som gjør at nettopp ditt forslag kan være ein kandidat til Statens Byggeskikkpris.

1 Formål.
Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen.

2 Prisens innhold.
Statens byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris.

3 Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

Statens Byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnede forslag. Forslagsretten er åpen.

4 Juryen
Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner juryen og juryens leder sam varamedlemmer. Juryen må oppnevnes minst et halvt år før prisen skal utdeles. Juryen skal bestå av inntil 5 medlemmer. Juryens funksjonstid er fire år. I tilfelle forfall eller inhabilitet hos ett av jurymedlemmene skal varamedlem møte. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

5 Sekretariatet
Husbanken er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av juryens reiser og arbeid, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv. Husbanken bestemmer, i samråd med Kommunal - og regionaldepartementet og juryen, når prisen skal deles ut.

Fyll ut skjemaet og send inn ditt forslag
Forslag kan sendes enten elektronisk på e-post eller i posten til Husbanken region Hammerfest, PB. 480, 9600 Hammerfest.

Skjema i word Skjema i PDF

Send inn forslag til Statens Byggeskikkpris 2009! - Statens Byggeskikkpris - Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism