09 mars 2009

Arbeidet med ny arkitekturpolitikk

Onsdag 4. mars ble det arrangert verksted på DogA i forbindelse med Regjeringens arkitekturpolitiske handlingsplan. Handlingsplanen er et samarbeidsprosjekt mellom 13 departementer.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske trakk frem viktigheten av Åse Klevelands initiativ på 90-tallet, men påpekte at dette blir et større bilde med flere aktører ikke minst fordi man har invitert til bred deltakelse. Bred og inkluderende arbeidsprosess er viktig pga av det store antallet involverte parter.

- Arkitektur skaper engasjement og diskusjon og betyr mye for folks hverdag. Arkitekturpolitikken må stadig endres i tråd med det som skjer i samfunnet, sa Giske.

Regjeringens foreløpige arbeid har vært å konsentrere arbeidet om ni tematiske innsatsområder. Disse er i korte trekk:
 • Stedutvikling
 • Bærekraft
 • Universell utforming
 • Det offentlige som forbilde
 • Helse
 • Kulturarv og samtidsuttrykk
 • Kunnskapsutveksling
 • Næringsperspektiv
 • Profilering og identitetsutbygging

Meningen er at verkstedet skal fungere som et startskudd for dugnadsarbeidet og at planen skal foreligge sommeren 2009. Intensjonen er at handlingplanen skal være et dynamisk dokument.

Det oppfordres til innspill rundt innsatsområdene

Innspillene fra fagmiljøene bør være kortfattet (maks 3 A4-sider) og inneholde følgende punkter:

 • Presentasjon av fagmiljøets mål og virkefelt
 • Innspill til visjon(er) for en arkitekturpolitikk
 • Innspill til innsatsområder (maks. 10)
 • Innspill til innsatsområdenes underliggende mål og utfordringer
 • Innspill til konkrete tiltak for hvert innsatsområde

OBS! Innspillene må sendes inn senest tirsdag 10. mars til Norsk Forms sekretariat ved Christine.Piro.Volan@norskform.no

Kultur- og kirkedepartementet leder og koordinerer arbeidet. Sentrale underliggende institusjoner og etater, fagmiljøer og ressurspersoner blir involvert. Norsk Form er KKDs rådgiver på feltet. Norsk Form har videre det administrative ansvaret for å gjennomføre en konferanse med internasjonale og nasjonale innledere om arkitekturpolitikken 26 - 27 mai 2009. Konferansen blir et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet og Norges forskningsråd.


Norsk Form - Arbeidet med ny arkitekturpolitikk er igang!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism