24 mars 2009

Galleri Per og Kajsa

"Tangent" heter bidraget fra LPO Arkitekter fra Oslo som vant konkurransen om "Galleri Per og Kajsa" ved Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. Tre arkitektkontorer fra 31 interesserte ble valgt ut til å delta i konkurransen.

Hensikten er å etablere et visningssted for Per Adde og Kajsa Zetterquist billedkunst, samt dokumentasjon om deres innsats innen kunstpolitikk og naturvern i Nordland. Galleriet skal også inkludere et gjestegalleri og et verksted for barn og unge, med en formidlingsaktivitet som skal dekke temaer innenfor nasjonalparksenterets ansvarsområde og temaer knyttet til den samiske kulturen i området.
Juryens konklusjon

Juryen anbefaler at forslaget Tangent blir lagt til grunn for videre planlegging og gjennomføring av nytt galleribygg ved Nordland nasjonalparksenter.

Hovedgrepet er meget godt. Sammenstillingen av et nytt, stort lukket volum med et eksisterende bygg er ikke uproblematisk, men er sobert løst gjennom forenklingen som ligger i formsvaret. ”Kaisas balkong” styrker en del av anlegget som til nå er svakt og gir forslaget til sammen to lineære strukturer som tangerer dagens sirkelformete nasjonalparksenter. Valget av kledning styrker volumets abstrakte og særpregete form, samtidig som det gir en lokal og symbolsk forankring til Saltdals båtbyggertradisjon.

Plasseringen av magasinet midt i rommet er en fin løsning som det er godt argumentert for. Juryen er imidlertid bekymret for volumet når ventilasjonsanlegget plasseres oppå. Veggenes overflater bør bearbeides videre.

Sammensetningen mellom de to bygningsenhetene har skapt et godt nytt rom som inviterer publikum inn. Løsningen med ny vestibyle og adkomsten til byggene er innbydende og godt løst, og legger til rette for fleksibel bruk. Peisen i vestibylen gir anlegget to åpne varmekilder – en utendørs og en inne. Vestibylen og planløsningene gir anlegget en god publikumsflyt og gir også flere gode oppholdsrom, i tillegg til at løsningen innbyr til en større fleksibilitet enn de andre utkastene.

Når det gjelder støttefunksjonene, må disse bearbeides i forprosjektet, men juryen ser at man med enkle grep vil forbedre prosjektet ytterligere. Juryen setter pris på at forslagsstillerne har gått inn i detaljer som hever kvaliteten av prosjektet som helhet.

Nordland fylkeskommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism