14 mars 2009

Miljøkraftverket med brenselceller

Et kraftverket basert på brenselceller kan produsere strøm av naturgass ved å utnytte de kjemiske reaksjonene mellom hydrogen og oksygen. Teknologien er fremdeles uferdig, men i løpet av tre års tid skal den første prototypen være klar.

- Teknologien er fremdeles ikke klar for storproduksjon. Vi trenger mer utvikling og kunnskap, men en prototype på 200 kilowatt håper vi å ha klar i løpet av tre år. For å lage et gasskraftverk på 400 megawatt trengs noe mer tid, sier seniorforsker Ivar Wærnhus ved Christian Michelsens Research (CMR) avdeling Prototech.

- Brenselsceller kan produsere veldig mye strøm og har bedre effektivitet enn fossilt brensel. Vi sier at virkningsgraden er på cirka 85 prosent. Til sammenligning har vanlige gasskraftverk en virkningsgrad på i underkant av 60 prosent, sier Wærnhus til Bergens tidende.

Se en reportasje om det nye superkraftverket.

Foto: Christian Michelsen Research (CMR)- En av de store fordelene med brenselsceller er at CO2 fanges og lagres underveis i energiproduksjonen. På ordinære kraftverk som på Mongstad må dette gjøres i etterkant av prosessen og krever egne teknologiske løsninger som sluker energi. Her kommer alt i en ferdig pakke, sier Wærnhus.

Det første testanlegget er laget i sammarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) i Stavanger.

- Brenselceller har flere viktige fordeler. For det første er de mer energieffektive enn forbrenningsmotorer, gassturbiner og lignende, slik at en større del av energien i drivstoffet blir utnyttet. For det andre slipper brenselceller ut svært lite NOx og forurensende partikler, og for det tredje kan de bruke mange slags typer drivstoff - inkludert mange typer bioenergi, forteller
Rådgiver i Bellona Konrad Pütz.

EU har i perioden 2002-2006 brukt 600 millioner euro på forskning på brenselceller og hydrogen.


Bergens tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism