15 april 2009

- Kulturarv i fare

Universitetsgata, Nasjonalgalleriet til høyre.
Foto: Helge Høifødt / Wikipedia
Sammen med Universitetet og Historisk Museum danner Nasjonalgalleriet et kulturelt tyngdepunkt i Oslo sentrum. Likeledes representerer Kunstindustrimuseet og Tegneskolen - det gamle SHKS - store bygningsvolum med arkitektoniske kvaliteter.

Thomas Willoch, president Europa Nostra Norge, tar til orde for at Oslo som hovedstad, med ambisjoner i retning av fremtidig europeisk kulturhovedstad, ikke kan tillate seg å overse betydningen av å ta respektfullt vare på disse historisk viktige by- og kulturelementene som deler av vår kulturarv.

Det virker underlig at man ser ut til å glemme Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet - bygninger av høy arkitektonisk gehalt. De ser ut til å være skjøvet ut og inntar ikke en naturlig plass i en totalvurdering for fremtidig museumsliv.

At man i det hele tatt kan presentere planer for Norges primære kunstsentrum i hovedstaden, uten å vise til løsninger for disse to kvalitetstunge bygninger, synes merkelig. Merkelig - fordi de begge representerer arkitektoniske bybygninger av internasjonal klasse som har tilført byen kvaliteter. Og merkelig fordi de representerer resurser for kunst og kulturlivet i byen i kraft av sine store muligheter for bruk. Å late som om disse bygninger ikke eksisterer, innebærer en betydelig feilvurdering.

Situasjonen mangler en helhetsløsning hvor alle deler er vurdert, og hvor kultur og kunstelementer i bysammenheng er tydelig definert og artikulert. Hvordan kan en arkitektkonkurranse gi svar på spørsmål som ikke er stilt? Hvordan kan man komme frem til løsninger før man vet hvordan de store resurser som Nasjonalgalleriets og Kunstindustrimuseets bygninger representerer skal kunne utnyttes?

Når man ser hvordan en rekke europeiske hovedsteder har løst sine utviklingsproblemer, går det klart frem at utfordringene kan møtes på flere måter. Men felles er at de gamle bygningene sees som en resurs i ny sammenheng - reorganisert og tilført det nødvendige for å kunne møte nye situasjoner. I København, London, Berlin og Paris finner man nye løsninger som bygger på de etablerte bygningene.
Mangel på helhet

I vår situasjon - hvor de gamle, høyverdige og arkitektonisk sterke bygninger danner grunnlaget for utviklingen av det nye, blir feiet ut, og hvor ingen med sikkerhet kan si hva som vil skje med de veletablerte stedene, virker mangelen på helhetsplan påtrengende. Faren for at Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet havner som avdankede og annenklasses bygninger, til et eller annet nytt bruk, synes overhengende. En slik degradering vil ikke bare forringe bygningene selv, men også frata det bymiljøet de opptrer i verdifulle kvaliteter. Her er kulturarv i fare.


Kulturarv i fare - Meninger - Debatt - Aftenposten.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism