18 mai 2009

Orientering om Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Regjeringen gir en utfyllende orientering i Revidert nasjonalbudsjett om utredningsprosessen som ligger til grunn for beslutningen om å velge Vestbanen som lokalisering for et nybygg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Utredningsarbeidet har pågått siden 2004. Regjeringen orienterer også om status og framdrift for prosjektet.

Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre nødvendig omreguleringsarbeid, plan- og designkonkurranse og et forprosjekt. Når kvalitetssikret forprosjekt foreligger, vil utbyggingssaken være tilstrekkelig opplyst, og Stortinget kan få seg forelagt forslag til prosjekt med bindende kostnadsramme.

Det er utlyst en to-faset plan- og designkonkurranse for nybygget med innleveringsfrist den 12. juni for fase 1. Etter planen skal juryen avslutte fase 2 med kåring av vinnere i mars 2010.

Lenke til proposisjonen. Nasjonalmuseet er omtalt på s. 51 - 59.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism