25 mai 2009

Solenergidagene

- Jeg er imponert over å se hva solenergibransjen leverer, både i Norge og ellers i verden, sa Heidi Sørensen i sin innledning på Solenergidagen 2009.

Solenergidagen 2009 ble arrangert av Norsk solenergiforening, og er en del av de europeiske solenergidagene.


Foto: Wikimedia Commons

Les mer: Solceller kan bli utkonkurrert av solvarme.

Sørensen sa blant annet følgende som solvarme og passivhus:

I tillegg til den svært viktige rollen norske aktører har i forhold til teknologiutvikling og utstyrsproduksjon, har solenergi en potensiell rolle som energiforsyning i Norge. Det er viktig å skille mellom elektrifisering ved hjelp av solenergi og bruk av solvarme. I Norge vil volummessig solvarme ha det største potensialet.

Det er mye spennende som skjer i forhold til passivhus/plusshus for tiden. Bygningsforskriftene ligger etter i forhold til de tekniske mulighetene som finnes. Målet er passivhus som standard innen 2020, selv om det er krevende i forhold til status per tiden.

Prosjektet Løvåshagen Borettslag med passivhus i Bergen, er et eksempel på et godt prosjekt det også sola utnyttesutnyttes. Prosjektet består av 80 leiligheter hvor man tar energisparing på alvor. Mulig energibesparelse pr år er beregnet av SINTEF Byggforsktil ca kWh 550.000, i forhold til normal bebyggelse.


Les mer: Passivhusstandard på høring.

Kuldebroer og gjennomføringer er redusert til et minimum. Vinduer og dører har svært lav U-verdi og bygningskroppen er ekstraisolert. Det er brukt dobbel vindtetting med tape i alle skjøter for å minimere luftlekkasjer. Boligene har gode lys-og solforhold. Alle leilighetene får balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner, det er tilrettelagt for "inne-ute" brytere som setter boligen i "hvilemodus" når man er ute og passivhusene får solfangere for oppvarming. Passivhusene får to solfangere hver på taket. De gir primært varmtvann, men dekker også noe av gulvvarme på bad og radiator i stuen.

Les mer: Passivhus trenger ikke koste mye.

Foredragene kan lastes ned her:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism