18 juli 2009

Frykter mobilstråling


Mobilmaster i ditt nærområde? Sjekk via denne tjenesten.
I en kronikk i Bergens Tidende, med tittelen "Ikke stol på Strålevernet!" skriver, professor ved UiB, Bente E. Moen blant annet følgende:

Mange påvirkninger i samfunnet vårt reguleres av «grenseverdier» som bestemmer hvor mye vi har lov til å bli utsatt for forskjellige eksponeringer i miljøet vårt. /../ Før vi har entydig forskning som klart viser sammenheng mellom elektromagnetiske felt og langtids helseeffekter, vil grenseverdiene neppe bli endret. Slik er det forvaltningsmessige systemet i vårt samfunn i dag. Det betyr at grenseverdiene kan være for høye, slik at man risikerer å få uheldige helseeffekter av elektromagnetisk stråling selv om man holder seg innenfor disse verdiene. Verken vi eller Statens strålevern vet sannheten per i dag!

Vi omgir oss med stadig flere strålingskilder. I forbindelse med et program på NRK Brennpunkt hevdes følgende:

Mange forskere hevder at viktige vitenskapelige resultater blir sett bort fra, når internasjonale grenseverdier settes. I Norge forholder man seg til grenseverdier satt av det internasjonale organet IRPA (International Radiation Protection Association), som Verdens Helseorganisasjon også støtter seg til. IRPA har en egen kommisjon kalt ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection). ICNIRP forholder seg kun til varme-effekt som en potensiell helserisiko og baserer sine grenseverdier på det. En lang rekke forskere internasjonalt mener også den strålingen som ikke gir oppvarming av biologisk materiale kan ha negative helseeffekter. Dette har ICNIRP så langt sett bort fra.

Brenpunktdokumentaren "En strålende dag" kan kun sees i NRK Nett-TV.

Se også en BBC-dokumentar om dette:Jeg har ikke fagkunnskap til å vurdere innholdet i den følgende filmen, men den reiser i alle fall noen interessante problemstillinger:Lenker:
Bergens Tidende
NRK Brennpunkt

Brenpunktdokumentaren "En strålende dag".

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism