06 juli 2009

Klima i Norge i 2100

Klimatilpassingsutvalget hat lagt fram sin rapport om klima i Norge 2100. Utvalget er oppnevnt av regjeringen, og oppdraget er å utrede sårbarhet og konsekvenser av klimaendringer for Norge. Rapporten inneholder en rekke framtidsscenarier, og basert på dette skal de foreslå konkrete klimatilpassingstiltak i Norge og sette en prislapp på disse.

Rapporten «Klima i Norge 2100» bygger på FNs klimapanel og ny forskning. Den tar for seg blant annet temperaturøkning, nedbør, vekstsesong og havnivåstigning i ulike deler av landet.

Les rapporten (PDF, 4 MB)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism