13 august 2009

75 cm havstigning i Bergen

Klimautviklingen kan få stor betydning for byplanleggingen i norske kystbyer. I slutten av dette århundret regner forskere ved Bjerknessenteret at havet vil stige med rundt 75 cm i Bergen. Store deler av Bergen sentrum vil da legges under vann ved stormflo.

I en ny rapport om Regional havstigning dokumenteres for første gang hvordan havstigning vil påvirke Bergen og nabokommunene langs kysten, og utreder ulike tekniske løsninger for å unngå og forebygge skader.

I Bergensområdet forventes havet å stige mellom en halv og en meter innen 2100, med en mest sannsynlig økning på 75 cm. Det innebærer at ved stormflo vil vannstanden stå nesten to og en halv meter over landkartets null-kote.

Ved fremtidig stormflo på nærmere to og en halv meter er det ikke bare Bryggen som blir rammet, men store deler av sentrum. Ikke minst vil trafikknutepunktet på Nygårdstangen lammes av vannet, som vil fylle opp både tunneler og innfartsårer til Bergen

Forsknings- og ingeniørmiljøene som står bak rapporten hevder at norske kystbyer kan unngå de dramatiske skadene en havstigning vil skape, og konkluderer at Bryggen i Bergen kan reddes for 50 millioner kroner. Men det haster, særlig for Bryggen, som allerde i dag har store utfordringer under stormflo og med synkende landmasser. I rapporten diskuteres både ytre og indre barrierer for å stenge havet ute.

I følge rapporten må vi både forberede oss på et permanent høyere havnivå og stormflo med innvirkning på både eksisterende bygninger og infrastruktur og planleggig av nye, men dette krever politisk vilje og prioritering av ressurser.

Bergen er blant de byene i landet som blir hardest rammet av stigende havnivå. I Oslo regner man med en stigning på 43 centimeter og i Tromsø 65 centimeter. Årsaken til dette er at landet hever seg i takt med havøkningen. Dette får størst utslag innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden.

Rapporten kan lastes ned her .

Les mer på: www.havstigning.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism