19 august 2009

Enova har støttet 10.000 anlegg

I oktober 2006 opprettet regjeringen en tilskuddsordning for alternativ oppvarming rettet mot husholdningene. Antallet husholdninger som har fått tilskudd har nå passert 10.000.

- Til tross for finanskrisen får vi inn like mange søknader som tidligere år, forteller spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal, ansvarlig for å administrere ordningen i Enova.

Til sammen har norske husstander investert 900 millioner kroner i nye oppvarmingsløsninger som en følge av støtteordningen. Dette bidrar i betydelig grad til å nå de nasjonale mål for energieffektivisering og omlegging til fornybare energiløsninger i husholdningene.

- Det er ikke bare den enkelte støttemottaker som har fordel av ordningen, den bidrar også til å skape større tilbud og etterspørsel etter oppvarmingsteknologi som har begrenset utbredelse i markedet. Spesielt luft/vann varmepumper har fått et løft, forklarer Heimdal.

Ordningen fungerer slik at søkere kan få tilsagn om støtte, men utbetaling skjer først etter at tiltaket er gjennomført. Gjennomføringsandelen for utsendte tilsagn var ved siste måling 41,9 prosent, noe som er sammenlignbart med forrige tilskuddsordning i 2003.

Fordelingen av tiltak det er bevilget penger til per 23.6.2009:

- Pelletskamin 2104
- Pelletskjele 90
- Sentralt styringssystem 946
- Væske/vann varmepumpe 2937
- Luft/vann varmepumpe 4238
- Solfanger* 11*Mulighet til å søke om tilskudd til solfangere ble etablert i august 2008 og per 23. juni 2009 er det mottatt 202 søknader om tilskudd til solfanger.

Søkere blir behandlet i den rekkefølge søknadene blir registrert. Tilsagnsbrev sendes ut regelmessig etter hvert som det frigjøres midler.

Tilskuddsordningen har passert utbetaling nummer 10.000 (Enova SF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism