15 august 2009

Få på plass midtdelere på veiene!


Foto: Nelson D.
Rundt 50 prosent av dødsfallene i trafikken skyldes møteulykker. De senere årene har rundt 100 personer hvert år blitt drept i frontkollisjoner, og vi har bygd rundt 7-8 km med fysiske midtdelere hvert år. Det er nærmest patetisk lite.

Midtrekkverk er et effektivt tiltak fordi møteulykkene med det blir borte, i tillegg til at antall utforkjøringsulykker også blir redusert. Statens vegvesen kan dokumentere svært tydelige effekter: Etter at det ble satt opp midtrekkverk mellom kjørefeltene på fire strekninger i Vestfold og Akershus, sank antall personskader med seksti prosent.

I motsetning til Norge har man i Sverige hatt en mye mer målrettet satsning på midtrekkverk, noe som har gitt svært positive resultater. I 2003 hadde 800 kilometer svenske veier fysisk veiskille, noe som reduserte antall dødsulykker med 80 prosent.

Veinettet i Norge er imidlertid relativt smalt, sammenlignet med mange av veiene i Sverige, noe som medfører høyere kostnader. Samtidig er jo nettopp smale veier trafikkfarlige.

I følge en SINTEF-rapport fra 2004 kan etablering av midtrekkverk redusere antall hardt skadde og drepte med opp til 75 prosent, i forhold til veier uten dette.

Det som forundrer en smule er imidlertid at diskusjonen i all hovedsak ser ut til å dreie seg om masskive midtdelere i betong. Konstruksjoner som jo er dyre å få på plass, særlig i grissgrendte strøk. Lettere alternativer (ikke vaier), som gjør det umulig å kjøre forbi i stor fart, men som kan passeres i lavere hastighet, burde kunne utvikles og monteres langt raskere.

På deler av strekningen mellom Trondheim og Værnes står det fleksible skiller, som gjør det uaktuelt å kjøre forbi under normale forhold, men som kan passeres i nødstilfeller. Så vidt jeg kan vurdere fungerer disse bra, og må gi et godt forhold mellom kostinner ikke noe bilde av dette, dessverre.

Nei til Frontkollisjoner!.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism