04 september 2009

Saemien Sijte: Tre vinnere

Statsbygg har offentliggjort tre vinnere i den åpne plan- og designkonkurransen for det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte i Snåsa i Nord-Trøndelag.

Les også: Vinneren er kåret

Arkitekter fra seks land har deltatt i konkurransen. Juryen har vurdert 32 forslag og har nå plukket ut tre vinnere til konkurransens fase 2. Vinnerne er i ikke-rangert rekkefølge:


"Reiv" BGO Arkitekter, Oslo


"Sti" SQ Arquitectos, Valencia


"Vaalje" RRA sivilarkitekter, Oslo

Foruten arkitekter fra Norge og Spania, deltok også arkitekter fra Sverige, Danmark, Finland og Tyskland i den åpne, internasjonale konkurransen. Se juryens sammensetning.

Forhandlinger
Statsbygg skal nå gå i forhandlinger med de tre vinnerne om kompetanse, organsiering, gjennomføringsevne og pris. Konkurranseutkastet vektes 60 prosent. I november/desember vil Statsbygg peke ut det forslaget som totalt sett er det mest fordelaktige tilbudet.

Plassering av bygget, adkomstforhold, utsikt og synlighet, samt skala og kvaliteter i landskapet har vært viktige forhold som er vurdert av juryen. Les kriteriene for bedømmelse.

I tilegg til de tre finalistene har juryen valgt å honorere ytterligere to forslag:

"Guarkedh" av Flux Arkitetker, Oslo, og "Mellom fortid og fremtid" avHeiko Weissbach og Jonas Luther, Berlin

Saemien Sijte er et sørsamisk museums- og kultursenter som ligger i Snåsa i Nord-Trøndelag. Senteret skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Kultursenteret skal gi plass til flere ulike og til dels krevende funksjoner for formidling og utvikling av sørsamisk kultur, både innendørs og ute. Da dagens lokaler ikke er tilstrekkelig egnet til dette formålet, er det besluttet å bygge et nytt bygg på en ny tomt på på Horjemstangen i8 Snåsa.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism