27 oktober 2009

- Bygges for få leiligheter

Ifølge byggbransjen bygges det nå altfor lite. Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening mener byggetallene så langt i år tyder på at det vil bli bygget mellom 15.000 og 18.000 boliger i 2009. Dette er mindre enn halvparten av det som over tid utgjør det reelle behovet, ifølge Prognosesenteret, som mener Norge trenger 35.000-40.000 nye boliger årlig.

- Lav boligbygging virker prisdrivende generelt. Og sammen med sentraliseringstrenden, vil dette være med på å presse prisene oppover. Vi mener i likhet med Boligprodusentenes forening at de som tror vi står foran en boligboble ikke tar hensyn til at vi er i en situasjon hvor det bygges altfor få boliger. Dette påfører markedet en prisdrivende effekt som er uheldig, sier administrerende direktør Bjørn M. Birkeland i Prognosesenteret.

Ifølge Birkeland er rundt 20 prosent av boligene som tilføres markedet i dag leiligheter, mens han mener andelen skulle ligget på 50 prosent for å tilby boliger som svarer til befolkningens behov.

- Bygges for få leiligheter - DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism