03 oktober 2009

"Drømmenes paviljong"

I to uker har førsteklassinger fra arkitektstudiet ved NTNU arbeidet med en paviljong i Høyskoleparken. Bygningen fungerer som både scene og festlokale, med tilhørende "rekreasjonsavdeling".I alt har 75 førsteårsstudenter vært involvert i arbeidet med det som har fått navnet «Drømmenes paviljong».

Nede ved veien ligger en mindre modul som skal gjøre forbispaserende oppmerksomme på selve paviljongen, som er plassert lengre opp i bakken.

Paviljongen ble innviet sist torsdag og vil bli stående i fire uker. Straks Uka er over skal paviljongen rives.

- Her blir det både vors og nach - adressa.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism