07 oktober 2009

Stockholms nye bydel

En helt ny bydel planlegges mellom Stockholm og Solna med 3.500 boliger og 10.000 nye arbeidsplasser.

- I Norra stationsområdet bygger vi vidare på promenadstaden och skapar fler av de stadsmiljöer som så många stockholmare tycker om att bo och vistas i. Det blir en stadsdel att trivas i där parker, bostäder, butiker, kontor och restauranger blandas, så att det finns människor i rörelse på gator och torg både på dagar och kvällar, sier byens bygg- og eiendomsråd Kristina Alvendal.

- Tors torn är två höga hus på ömse sidor av Torsgatan, som bildar en
symbolisk port till Stockholm och kommer att ge identitet åt den nya
stadsdelen. De är en blinkning åt Kungstornen på Kungsgatan och bygger
vidare på traditionen att bygga högre i Stockholm vid infarterna till
staden, vid brofästen eller som riktmärken.

- Norra stationsområdet kommer att byggas i etapper under de kommande
femton åren och till slut knyta ihop Vasastan med Solna via Nya Karolinska
sjukhuset. Min förhoppning är att det blir en stadsdel som många generationer av stockholmare kommer att växa upp i och både tycka om att
bo i och besöka, sier Alvendal.


Stockholm.se

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism