06 oktober 2009

Viktig med naturlige lekeområder

Barns bruk av naturen der de bor har endret seg mye de siste 30 årene. Barn i dag er ikke generelt fysisk inaktive, men deres tid er mer organisert og styrt av voksne enn før. Fysiske aktiviteter foregår i stor utstrekning i idrettsanlegg, ofte så langt hjemmefra at det krever transport. På denne måten taper barn uformelle møteplasser og arenaer for egenstyrt leik i nærmiljønaturen.

Studien peker på tre hovedkarakteristikker ved barns hverdagsliv med konsekvenser for bruk av naturen i nærmiljøet. For det første tilbringer norske barn økende tid i institusjoner, der naturbruken er planlagt og voksenstyrt. For det andre har tilgangen til data og dataspill blitt allmenn, og mange barn bruker mye tid foran skjermen. For det tredje er også fritiden blitt stadig mer organisert for mange barn.

Utviklingen som synliggjøres bør ha konsekvenser for prioriteringer i planlegging og forvaltning av nærmiljø, både rundt skoler, barnehager og der barna bor. Et fokus på barns hverdagsfriluftsliv forutsetter større offentlig satsing for å skape attraktive uteområder - og ikke minst for å forhindre nedbygging av eksisterende grøntområder.

NINA - Norsk institutt for naturforskning

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism