13 november 2009

Bygger om eksisterende hus til passivhus

Av Norges totale energiforbruk, går i dag ca. 40% til oppvarming av bygninger. Energieffektiviserende tiltak vil derfor bli essensielle for å redusere forbruk og klimagassutslipp i årene fremover. Omtrent 80% av bygningsmassen som vil eksistere i 2050, er allerede bygget. Med hensyn til energieffektivisering, kan Norges miljøambisjoner i stor grad oppfylles gjennom potensialet som ligger i restaurasjon av eksisterende bygninger.

Dette er bakgrunnen for at man for første gang i Norge går i gang med å bygge om en eksisterende bygning til passivhus-standard. Bygningen ligger på Linesøya i Åfjord kommune, og ble opprinnelig bygd som skole i 1952. Formålet med prosjektet er å bidra som et
konkret tiltak i utviklingen av bærekraftig byggeteknologi og miljøbevisst design.

Linesøya Passivhus finansieres gjennom et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Prosjekteringen starter høsten
2009 og åpningen av det ferdigstilte bygget er planlagt våren 2011.

Linesoya Passivhus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism