06 november 2009

Workshop om media og byutvikling

Avisene har nesten daglig en reportasje som på en eller annen måte omhandler planlegging, byutvikling, utbygging, protester mot utbygging osv. Mange opplever at media har en vinkling på disse temaene som er bakstreversk i forhold til byutviklingen, at de for noen oppleves som ensidig og misvisende, at de graver seg ned i detaljer, at de tar parti i enkeltsaker, at de bare forteller de dårlige historiene.

Media som verktøy i byutviklingen
Samarbeidsprosjektet BYFRIKSJONER har invitert Trine Eilertsen, redaktør i Bergens Tidende, til diskusjon om hvordan media kan være et verktøy i byutviklingen og om medias dekning av viktige byutviklingsprosjekter, planer og utbyggingsprosjekter i bergensregionen.

Forskningsprosjekt om mediedekning
Det er gjort forskningsarbeid på hvordan media har dekket lokalstoff av stor betydning for byutviklingen. Professor Helge Østbye fra institutt for Medievitenskap ved Universitetet i Bergen gir oss et faglig grunnlag for vurderingene våre med utgangspunkt i BTs presentasjon av bybaneprosjektet.

Medvirkning i planprosesser
Den nye planloven legger opp til økt grad av medvirkning i planprosesser. Har media en rolle i dette og kan planleggermiljøene selv bidra til å få media med på laget? Hvordan kan vi bruke media aktivt til å få vist frem alt det spennende og viktige arbeidet som gjøres både i privat og offentlig regi?


Velkommen til workshop: torsdag 19. november kl.19.00, i Biblioteket i Kjøttbasaren.

"ByFriksjoner" 19. november - Kunsthøgskolen i Bergen - KHiB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism