14 desember 2009

Havets opptak av karbondioksyd

CarboOcean, et stort internasjonalt EU-prosjekt, ledet fra Universitetet i Bergen, har sett på havets rolle i CO2-regnskapet. Siden 2005 har forskerne gjort målinger, analysert konsekvenser og laget scenarioer for framtiden.

I forbindelse med klimaforhandlingene i København viser NRK2 mandag kveld en dokumentar som gir innblikk i havets rolle i karbonregnskapet.

Se et utdrag fra programmet her:
På samme måte som i både medisin og meteorologi, må forskerne først stille en diagnose før de kan komme med en prognose. Nøyaktige målinger som viser havets evne til å ta opp CO2 er derfor viktige for å kunne si noe om fremtiden.

Havet har av mange tidligere blitt sett på som løsningen på CO2-problemet. Mangel på data om hvor mye havet kan ta opp og hvordan sirkulasjonen innvirker på opptaket, har gjort at mange har hatt en noe naiv tro på havet som redning.

Målingene fra Nord-Atlanteren, som er det havområdet som tar opp mest CO2 per kvadratmeter overflate, viser at opptaket er mer ustabilt enn forventet. Havet tar nå opp 50 prosent mindre CO2 enn det gjorde på midten av nittitallet. Og når havet tar opp mindre av utslippene, eskalerer klimaendringene.

forskning.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism