13 januar 2010

Elbiler kan påvirke kollektivtransporten

Fritak fra bomavgift og parkeringsavgift, samt tillatelse til å benytte kollektivfelt har vært viktige eller helt avgjørende for de spurte elbileiernes beslutning om å anskaffe og bruke elbil.

Men det er også slik at den vanlige bilbruker i storbyene er relativt positiv til å vurdere elbil som et miljøgunstig alternativ, uavhengig av de gjeldende incitamentene. Disse avventer først og fremst teknologiske endringer som øker bilens kapasitet og rekkevidde, tilgang på ladepunkter, og lavere kjøpspris. En konklusjon er følgelig at det ikke er absolutt nødvendig å videreføre de gjeldende incitamentene for å skape og vedlikeholde et marked for disse kjøretøyene.

Rapporten "Trafikk i kollektivfelt" viser at dagens eiere av el-biler har redusert bruken av kollektivtransport til/fra arbeid til bare en fjerdedel av hvordan de reiste før. Videre viser funnene at elbileierne går, sykler og bruker kollektivtransport mye sjeldnere enn befolkningsutvalget, og de bruker individuell biltransport mye oftere. Forskjellene er store og statistisk signifikante.

Trafikk i kollektivfelt. Rapport.

vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism