16 januar 2010

Enighet om utbygging i Bjørvika

Riksantikvaren og byrådet i Oslo har kommet til enighet om Bjørvika-utbyggingen i Oslo. Forut for møtet har det vært en flere uker lang debatt rundt utviklingen av det historiske området i hovedstaden.

Ifølge riksantikvar Jørn Holme er man nå i en god dialog og Oslo kommune vil arbeide for å åpne Kongsbakken mer og gjøre området mer tilgjengelig.

Les også: Demokrati, høyhus og vern i Oslo

Riksantikvaren vil være med i arbeidet med planprogrammet for Munch-museet, for å bidra til å forme planen i forhold til høyde, bredde, lengde og nøyaktig plassering før den legges ut.

Les også: Vil stoppe høyhus i Bjørvika

Dette er saken:
  • Mandag 23. november holdt riksantikvar Jørn Holme foredrag om kulturminnevern og byutvikling i Polyteknisk forening i Oslo. Der ba han politikerne ta en tenkepause i den omfattende Bjørvika-utbyggingen i Oslo.
  • Området som kalles Kongsbakken på 70.000 m² vil sperre middelalderbyen inne bak en mur av høye bygninger. I stedet bør den historiske dimensjonen mellom middelalderbyen, Akershus festning og 1600-tallets Christiania og vårt århundretalls arkitektur bli tydelig og synlig for samtid og ettertid, mener Riksantikvaren.
  • Vinneren av arkitektkonkurransen for nytt Munch-Stenersen-museum, utkastet Lambda, går ut over den eksisterende reguleringsplanen. Det må derfor en omregulering til, hvor Riksantikvaren i henhold til vanlig saksgang har rett til å fremme innsigelse på kulturminnefaglig grunnlag.
Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism