09 februar 2010

Hvordan tenkte de?

På Stockholm Furniture Fair 2010 viser fem nordiske arkitektoniske kontoret hvordan de har tenkt i utstillingen "Hur tänkte dom?" Utstillingen tar sikte på å vise selve arbeidsprosessen - fra bestilling, gjennom forskning og analyse, godkjente og avviste ideer , utfordringer og problemer før det endelige resultatet.

- Arkitekturutstillingen viser et styrket fokus på individuelle besøkende. Målet er å tiltrekke seg flere arkitekter, interiørarkitekter og designere både svenske og utenlandske, sier Cecilia Nyberg, prosjektleder for Stockholm Furniture Fair og Northern Light Fair.

Fra Norge kommer arkitektfirmaet Helen & Hard med Prekestolhytte-prosjektet. Helen & Hard startet i 1996 og drives av dets grunnlegger Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf.

Fra Island kommer Kurtogpí, kontoret som planla skolen Borgarfjördur college. Kurtogpí grunnlagt i 2004 og drives av Ásmundur Hrafn Sturluson og Steinþór Kári Kárason.

Finland er representert av arkitekter K2S med Villa Sarvilahti. Kontoret ble etablert i 2001 og ledes av Kimmo Lintula, Niko Sirola og Mikko Summanen.

Fra Danmark, Dorte Mandrup Arkitekter som har tegnet Donut Gard skole. Arkitekter grunnlagt i 1999 og drives av Dorte Mandrup-Poulsen.

Sverige er representert ved Kjellander Sjøberg med en bolig prosjekt i Stora Katrineberg Liljeholmen. Kontoret ble etablert i 1998 og ledes av Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, og Mi Inkinen.

- Vi har tatt utgangspunkt i arkitektens verktøy, for eksempel CAD-programvare. Her har vi hentet inspirasjon og skapt en virkelig CAD-verden som brukes som en bakgrunn til utstillingen, sier Gabriella Gustafson.

I forbindelse med utstillingen vil det også være en rekke foredrag.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism