08 februar 2010

Ocean Space Centre

Fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU er i dag internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet imidlertid ikke hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette. Det er bakgrunnen for prosjektet Ocean Space Centre i Trondheim.


Arkitektfirmaet Snøhetta har tegnet et spektakulært bygg på 16.200 kvadratmeter som kan ligge i sjøen utenfor Munkholmen. I tillegg er ønsket at det skal bygges kontorlokaler og besøkssenter på land. Prosjektet er kostnadsberegnet til 8-10 milliarder kroner.

Forstudien er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Neste generasjons laboratorie- og forskningsinfrastruktur vil gi økt kunnskap om havrommet. Det vil få stor betydning blant annet for energi-, miljø,- og klimapolitikken, balansert utnyttelse av maritime ressurser og utviklingen i nordområdene. Ocean Space Centre vil være et viktig bidrag til å sikre Norges rolle som maritim stormakt også i fremtiden.Oppdatering: Adressavisen har en lengre artikkel

Ocean Space Centre

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism